Advokát Kladno - spoluvlastnictví - Advokáti Kladno. Corradiniová & Vypušťák. Právní služby.

Přejít na obsah

Spoluvlastnictví

Při naší činnosti řešíme všechny otázky, které plynou ze složitých spoluvlastnických vztahů, zejména pokud jde o vztahy mezi spoluvlastníky navzájem (zejm. hospodaření se společnou věcí), vztahy mezi spoluvlastníky na straně jedné a třetími osobami na straně druhé, a konečně vztahy mezi spoluvlastníky ohledně spoluvlastnického podílu (např. převod spoluvlastnického podílu).

Svým klientům např. pomáháme řešit problémy spojené s uplatňováním práv a povinností spoluvlastníků ohledně rozhodování o tom, jak se bude nakládat se společnou věcí, kdo, jak a kolik bude hradit náklady spojené se společnou věc apod. Poskytujeme právní služby v případech, kdy některý spoluvlastník s věcí nakládá bez souhlasu ostatních (či jinak v rozporu s pravidly pro hospodaření se společnou věcí), učinil společnou věc neoprávněně předmětem právních vztahů s třetí osobou, porušil předkupní právo jiného spoluvlastníka při převodu svého spoluvlastnického podílu apod. Samostatnou kapitolou je vypořádání spoluvlastnictví, kdy klienty umíme provést celým procesem vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou, stejně jako mu poskytnout potřebné právní zastoupení u vypořádání spoluvlastnictví soudem.

V konkrétním ohledu umíme našim klientům pomoci s
 • nakládáním (správou) se společnou věcí mezi vlastníky navzájem i vůči třetím osobám,
 • rozdělováním podílu z plodů a užitků ze společné věci,
 • vyúčtováním správy společné věci,
 • neplněním dohody spoluvlastníků ohledně hospodaření se společnou věcí,
 • realizací a porušením předkupního práva spoluvlastníků ke společné věci,
 • porušením pravidel pro hlasování spoluvlastníků o společné věci,
 • nesouhlasem přehlasovaného spoluvlastníka s rozhodnutím většiny spoluvlastníků,
 • zatížením společné věci (zřízení právní vady),
 • nárokováním náhrady za náklady vynaložené na společnou věc některým ze spoluvlastníků,
 • oddělením ze spoluvlastnictví,
 • zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví dohodou spoluvlastníků,
 • zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví rozhodnutím soudu, ad.

V rámci výkonu našich právních služeb jednáme za klienta s ostatními spoluvlastníky, poskytujeme mu právní poradenství ohledně dalšího vhodného postupu ve věci, sepisujeme dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a samozřejmě jej zastupujeme při soudních jednáních v případě, že smírné řešení věci není možné.
Návrat na obsah