Advokát Kladno - informace pro klienty - Advokáti Kladno. Corradiniová & Vypušťák. Právní služby.

Přejít na obsah

Informace pro klienty

Pokud se již klient nachází v problematické situaci (např. uzavřel nevýhodnou smlouvu, není schopen plnit své závazky, trpí v důsledku jednání jiné osoby, účastní se soudního řízení apod.), měl by v zájmu vlastní ochrany kontaktovat advokáta co nejdříve. Obecně platí, že prevence je vždy lepší a levnější, než náprava. Důležité životní záležitosti, které mají pro člověka závažné právní nebo finanční dopady, je třeba řešit s předstihem a včas.

Právní pomoc poskytujeme zejména za využití dokumentace a informací poskytnutých klientem.

Aby byla první schůzka s advokátem pro klienta co největším přínosem, musíme se na ni připravit. Je proto vhodné, aby nám zájemce o poskytnutí právní pomoci poslal (ideálně elektronicky) dokumentaci, otázky či informace k případu či problému, který chce řešit, a to ještě předtím, než se bude schůzka konat. Tím získáme prostor pro prostudování podkladů a pro přípravu na schůzku s klientem, což osobní jednání urychlí a čas na schůzce se využije pro důležité věci. Pro klienta to samozřejmě znamená úsporu nákladů.

Pokud nám klient nezašle dokumentaci před společnou schůzkou, musí ji v každém případě vzít na jednání s sebou. Z předložených listin si vybereme ty, které považujeme za relevantní pro řešení případu, a pro případ dalšího zastupování klienta si pořídíme jejich kopie. Aktivita a pomoc klienta, jeho důvěra, otevřenost a upřímnost vůči nám, to vše jsou však základní předpoklady pro úspěšné řešení jeho problémů. Advokát nepotřebuje znát jen subjektivní postoj klienta, ale zejména objektivní skutečnosti. Ani nejlepší advokát nemůže totiž ve prospěch klienta využít fakt, o kterém neví, stejně jako si nemůže v takovém případě připravit odpovídající obranu.

Specifikaci konkrétních podkladů, které budeme k řešení věci potřebovat, sdělujeme klientovi před osobní schůzkou v advokátní kanceláři, případně i později, podle toho, jak se věc vyvíjí.

Schůzka skončila. Co bude následovat?

Kroky advokátů i klienta po převzetí právního zastoupení závisí na typu poskytovaných právních služeb a typu případu, s nímž se na nás klient obrátil. Zpravidla vyhotovíme právní dokument (žalobu, upomínku, smlouvu apod.) nebo provedeme jiné kroky, na kterých jsme se s klientem dohodli či které jsou nutné.

Návrat na obsah