Advokát Kladno - kupní smlouvy - Advokáti Kladno. Corradiniová & Vypušťák. Právní služby.

Přejít na obsah

Kupní smlouvy

Obdobně jako v případě darovacích smluv, i kupní smlouvy (zejm. k nemovitostem) představují velkou část naší práce.

V případě kupní smlouvy s klientem (klienty) provedeme
  • náležitou specifikaci nemovitosti,
  • zjištění všech okolností, které chtějí smluvní strany v kupní smlouvě ošetřit (podmínky pro předání nemovitosti, vedlejší ujednání, zřízení služebnosti apod.),
  • sepis samotné kupní smlouvy,
  • vytištění všech stejnopisů kupní smlouvy,
  • přípravu návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
  • jednání s klientem (klienty) v naší advokátní kanceláři, kde dojde k podpisu kupní smlouvy i návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
  • ověření podpisů prodávajícího i kupujícího na kupní smlouvě,
  • podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu (jen v případě předchozí dohody s klientem).

V souvislosti s kupní smlouvou zajišťujeme pro klienty pravidelně i úschovu finančních prostředků, a to v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Více informací o naší advokátní úschově naleznete na stránce Advokátní úschova.

V případě, že klientovi byla předložena kupní smlouva zpracovaná třetí osobou (druhá smluvní strana, realitní kancelář apod.), provádíme též revize či zhodnocení návrhu smlouvy z hlediska právní a finanční ochrany klienta. Více informací naleznete na stránce Sepis a kontrola smluv.
Návrat na obsah