Domovská stránka - Advokáti Kladno. Corradiniová & Vypušťák. Právní služby.

Přejít na obsah

Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová je přední advokátkou zaměřující se na širokou oblast rodinného práva a všech jeho součástí (vztahy mezi manžely, vztahy k dětem, výživné, rozvody, vypořádání majetku ad.) a práva civilního (majetkové vztahy). Má rozsáhlé zkušenosti s doslova každodenním zastupováním jejích klientů v soudních řízeních.

JUDr. Radim Vypušťák je zkušeným advokátem zaměřujícím se zejména na soukromé smluvní právo (veškeré typy soukromoprávních smluv, spory plynoucí ze smluvních vztahů, majetkové právo a smlouvy v podnikatelské praxi), zastupování klientů z řad podnikatelů a zastupování klientů v trestním řízení (obhajoba a zastupování poškozených).

Advokáti

JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová, advokátka

JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová, advokátka

Po ukončení studií na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze v roce 2005 absolvovala JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová na téže fakultě rigorózní studium a v roce 2008 jí byl po obhajobě rigorózní práce a po vykonání rigorózní zkoušky udělen titul JUDr. V letech 2003 - 2004 studovala právo rovněž na Právnické fakultě Univerzity v Bologni, Itálie.

V advokacii je činná od r. 2005. Během advokátní praxe se zaměřuje na rodinné právo (manželství, péče o děti, společné jmění manželů), poskytování právních služeb týkajících se nemovitostí (smlouvy kupní, darovací, nájemní, rezervační a jiné, spoluvlastnictví nemovitostí) a civilní spory.

V lednu 2012 se úspěšně prezentovala v prestižní právnické soutěži Právník roku 2011, když se umístila na třetím místě v kategorii Talent roku. Ocenění bylo advokátce uděleno v oboru, který je její prvořadou specializací, tedy v oblasti rodinného práva, a to za odbornou práci s názvem Rodina za plexisklem.

JUDr. Radim Vypušťák, advokát

JUDr. Radim Vypušťák, advokát

Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2000 absolvoval rigorózní studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde mu byl v roce 2003 po obhajobě rigorózní práce a po vykonání rigorózní zkoušky udělen titul doktora práv. Studia absolvoval též na Nizozemském ústavu mezinárodních vztahů v Haagu, na Univerzitě Erasmus v Rotterdamu, na právnické fakultě univerzity v Leidenu, International Criminal Law Network v Haagu, European Institute for Public Administration v Maastrichtu, Institut National de la Formation de la Police National v Clermont-Ferrand ve Francii ad.

V advokacii je činný od roku 2012 a zaměřuje se primárně na oblast práva soukromého, zejm. zastupování podnikatelů, vztahy plynoucí ze soukromoprávních smluv a vymáhání pohledávek. Pravidelně též zastupuje klienty v rámci trestní obhajoby a zastupuje poškozené v trestním řízení. Opakovaně publikoval v odborné právnické literatuře.

Naše specializace

Rodinné právo


Informace o právních službách v oboru rodinného práva (péče o děti, výživné, rozvod manželství, vypořádání SJM, majetkové vztahy mezi manžely, bydlení partnerů ad.) naleznete na odkazu Rodinné právo.

Soukromé právo


Informace o právních službách v oboru soukromého práva (vymáhání pohledávek, smluvní vztahy, spory ze smluv, vztahy dodavatel - odběratel, obchodní podmínky ad.) naleznete na odkazu Soukromé právo.

Smlouvy pro podnikatele


Vše, co se týká právních služeb v oblasti sepisu či kontroly smluv pro podnikatele (ve vztazích mezi podnikateli navzájem i vůči spotřebiteli), naleznete na odkazu Obchodní smlouvy.

Nemovitosti


Vše, co se týká právních služeb v oblasti práva nemovitostí (převod nemovitostí - kupní a darovací smlouvy, nájem, věcná břemena a zástavní právo ad.), naleznete na odkazu Nemovitosti.

Civilní spory


Informace o právních službách v oboru civilních soudních sporů (vymáhání pohledávek, spory dodavatel - odběratel, spoluvlastnictví ad.) naleznete na odkazu Civilní spory.

Trestní právo


Vše, co se týká právních služeb v oblasti trestní obhajoby či zastupování poškozeného v trestním řízení, naleznete na odkazu Trestní právo.

Poučení klienta - spotřebitele

Spory mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb (dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) lze řešit mimosoudně. Mimosoudním řešením takových spotřebitelských sporů byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz. Podrobné informace naleznete na stránkách České advokátní komory, odkaz Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (zde).

Ochrana osobních údajů

Naše pravidla pro ochranu osobních údajů naleznete zde. Soubor, který se vám otevře, si můžete uložit nebo vytisknout.

Návrat na obsah