Advokát Kladno - obchodní smlouvy v podnikatelské praxi - Advokáti Kladno. Corradiniová & Vypušťák. Právní služby.

Přejít na obsah

Obchodní smlouvy v podnikatelské praxi

Obsah i finanční a právní dopady obchodních smluv používaných v podnikatelské praxi se od běžných závazků v řadě významných ohledů liší. Těmto rozdílům se pochopitelně musí přizpůsobit i práce advokáta, který se obchodním právem a smlouvami uzavíranými mezi podnikateli věnuje.

JUDr. Radim Vypušťák, advokát se právě na tuto agendu zaměřuje a poskytuje řadě svých korporátních klientů i klientů z řad živnostníků specializované právní služby v obchodní kontraktaci. Ve své advokátní praxi již svým klientům poskytl právní pomoc v takových otázkách, jakými jsou
 • předsmluvní jednání a jejich právní dopady do sféry klienta,
 • sepis obchodních podmínek,
 • sepis formulářů (objednávky, reklamace, formulářové smlouvy),
 • sepis rámcových smluv, smluv o obchodní spolupráci, dodavatelsko-odběratelských smluv
 • sepis odběratelských (rámcových kupních) smluv se zahraničním dodavatelem,
 • postoupení pohledávky, postoupení souboru pohledávek,
 • dohody o započtení,
 • NDA (non-disclosure agreements),
 • četné zajišťovací instituty v B2B obchodní praxi,
 • přepravní smlouvy s využitím doložek INCOTERMS,
 • logistické zabezpečení dodávek zboží,
 • obchodní koupě nemovitostí,
 • nájem prostor určených k podnikatelské činnosti, HoT,
 • podnikatelský nájem věcí movitých, nájem dopravního prostředku,
 • smlouvy o dílo v průmyslových oborech,
 • ochrana a zabezpečení obchodního areálu,
 • zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení,
 • interní dokumenty související s problematikou GDPR,
 • vymáhání práv z uzavřených smluv před soudy,
 • zastupování v exekučním a insolvenčním řízení.
Návrat na obsah