Advokát Kladno - reference - Advokáti Kladno. Corradiniová & Vypušťák. Právní služby.

Přejít na obsah
Podívejte se na hodnocení, která nám napsali naši klienti. Všem děkujeme za spolupráci!
Reference, které zde uvádíme, byly poskytnuty našimi bývalými nebo současnými klienty.

JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová, advokátka

Rozvodové řízení, péče o děti, majetkové vyrovnání
JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová mě zastupovala u soudu a připravovala na soudní řízení. Poskytnuté služby byly velmi kvalitní a přínosné a splnily mé očekávání. Vystupování i komunikace advokátky byly na profesionální úrovni, cením si jejího profesionálního a lidského přístupu, její služby jsem již doporučil.
Josef D.

Rozvod, určení péče o děti
Paní doktorka Vypušťák Corradiniová mě zastupovala v rozvodu a určení péče o děti. Její služby byly přínosné, komunikace bez problémů, vystupování milé a vstřícné, na požádání mi vše vysvětlila. Paní advokátku bych doporučila dál.
Martina U.

Výživné k dospělému dítěti
Paní právnička JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová mi při první konzultaci poskytla rady ohledně dalších kroků ve sporu s dítětem o navýšení alimentů, navrhla postupovat primárně i mimosoudní cestou, mediací a pokusem o mimosoudní smír, což po jednom soudním jednání tak i skončilo. Celý spor dopadl snad ještě lépe, než jsem očekával. Paní právnička mě zastupovala už v minulosti ohledně sporu o alimenty a setkávání s dětmi, její rady a zastupování pro mě byly vždy přínosem. Vystupování paní advokátky vůči mně jako klientovi i protistraně bylo vždy korektní, snaží se vždy řešit rodinné spory spíše smiřováním obou dotčených stran. Ohledně rodinných sporů mohu paní právničku vřele doporučit.
Vlastimil J.

Určení péče o děti, výživné
Když jsem JUDr. Simonu Vypušťák Corradiniovou oslovil, měla moje bývalá družka naše dvě děti ve výlučné péči a já jsem platil alimenty. Po cca 3/4 roce byl výsledek takový, že jsem měl střídavou péči a nulové alimenty. U majetkoprávního vypořádání požadovala moje bývalá přítelkyně, abych jí vyplatil polovinu hodnoty domu. Po pár měsících byl výsledek takový, že mi dům zůstal celý za méně, než bych čekal. Paní advokátka měla maximálně profesionální vystupování, výbornou znalost zákonů, lepší než soudci, budí obrovský respekt, a ceny nejsou přemrštěné. 100 % ji doporučuji, lepší advokátku v Kladně a okolí nelze najít.
Robert S.

Rozvod manželství
U JUDr. Simony Vypušťák Corradiniové oceňuji v první řadě perfektní analýzu daného stavu. Kromě erudice měla také plné nasazení, cítil jsem se zastupován v plné míře. Komunikace vycházela z upřímnosti a z respektu k faktické skutečnosti. To jsem velmi oceňoval. Tato upřímnost a přímočarost byla prospěšná i v komunikaci vůči druhé straně. Jednoznačně a bez výhrad ji mohu doporučit.
Pavel P.

Úprava poměru k nezletilému dítěti, styk
JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová mě zastupovala v řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte (výchova, výživa, úprava styku). Právní služby a pomoc advokátky jsem velmi ocenila, byla jsem klidnější a spojená s výsledkem řízení. Její jednání se mnou jako klientem bylo srozumitelné, věcné a vstřícné, velice kladně hodnotím její připravenost, argumentaci a hájení zájmů klienta. Paní advokátku rozhodně doporučuji a děkuji za profesionálně odvedenou práci.
Jana K.JUDr. Radim Vypušťák, advokát
Obchodní právo
JUDr. Radim Vypušťák připravoval všeobecné obchodní podmínky pro dva naše e-shopy, zpracoval dokumentaci pro GDPR, vytvářel smlouvy pro naši společnost a poskytoval právní poradenství pro konkrétní obchodní případ. Kvalita jeho právních služeb byla na vysoké úrovni a splnila naše očekávání.
C. s.r.o.

Občanské právo
Na pana advokáta (JUDr. Radim Vypušťák) se já i má manželka obracíme vždy, když potřebujeme pomoci s právními otázkami. Řešil pro nás záležitosti týkající se koupě a nájmu nemovitosti, rozdělení pozemku, vypořádání spoluvlastnictví, jednání se stavebním úřadem i zastupování před správními soudy, různé rodinné záležitosti apod. Jeho přístupu, komunikaci nebo profesionalitě nemáme co vytknout, vždy nám vysvětlí rizika nějakého řešení a vše, co nás ohledně právních služeb zajímá. Služby p. doktora můžeme doporučit i ostatním.
Roman N.

Obchodní právo
JUDr. Radim Vypušták, advokát zastupuje naši společnost již několik let a s jeho právními službami jsme skutečně spokojeni. Zabývá se v podstatě všemi právními otázkami, na které lze během podnikání narazit, a vždy dokáže ošetřit to, co je třeba, k naší spokojenosti. V oblasti občanského a obchodního práva má velký rozhled a znalosti a řeší i souvislosti, které laikovi nejsou na první pohled zřejmé. Komunikace je flexibilní a spolehlivá a jeho právní služby můžeme s klidem doporučit.
D. T. s.r.o.

Nemovitosti, nájmy
Naše společnost se zabývá pronájmem a správou budov a JUDr. Radim Vypušták, advokát nám v našem podnikání poskytuje všechny právní služby, které potřebujeme. Zejména se jedná o sjednávání nájemních smluv a řešení vztahů s nájemci, včetně zajištění a vymáhání našich pohledávek v soudním řízení. S jeho právními službami jsme spokojení a vždy splní to, co slíbí a co od něj očekáváme.
N. S. s.r.o.

Obchodní právo
S JUDr. Radimem Vypuštákem spolupracuje naše společnost už dlouhou dobu a poskytuje nám cennou právní pomoc v rámci našeho podnikání. Vytváří pro nás interní předpisy a směrnice, na náš web zpracoval kompletní dokumentaci týkající se obchodních podmínek, reklamací a ochrany osobních údajů, připravil nám všechny dokumenty potřebné pro vztahy s našimi klienty (smlouvy, objednávky, formuláře), předáváme mu k vymáhání naše pohledávky, řešíme s ním pracovní právo, píše pro nás veškeré smlouvy atd. Jeho záběr a znalosti jsou skutečně velké, vystupuje jako profesionál a jsme s ním spokojení. Jeho právní služby můžeme bez problému doporučit i ostatním.
P. – z.c. s.r.o.

Sousedské vztahy, dodávky elektřiny, exekuce, trestní řízení, stavební řízení, nájemné
JUDr. Radima Vypušťáka jsem oslovila na základě doporučení a zastupoval mě a stále mě zastupuje v několika řízeních. Jeho právní služby hodnotím velmi kvalitně, určitě více než na 100 %. Jeho komunikace a vystupování je pro mě jako klienta velmi profesionální a velmi si ho vážím jako advokáta i jako člověka na svém místě. Doporučila bych ho všem lidem, je upřímný a spolehlivý. Musím dodat, že je to nejen advokát, ale také psycholog, který mě vždy informuje ohledně našich společných jednáních velmi srozumitelně a pravdivě - všechny mé dotazy o věcech, které nejsou pro mě jako klienta známé, ohledně právních služeb a zákonů. O kvalitě jeho služeb podle mě svědčí i to, že soudy rozhodly plně v náš prospěch v několika různých řízeních.
Dana H.

Smlouva o dílo (stavba), vady díla
JUDr. Radim Vypušťák mě zastupoval v jednáních s dodavatelem, který neplnil své povinnosti. Poskytnuté právní služby splnily mé požadavky nad očekávání a v plné kvalitě. Zároveň mi dodal informace, které mohu v budoucnu využít. Advokát vystupoval profesionálně vůči mně i druhé straně, mohu jej doporučit a s důvěrou se na něj v případě potřeby znovu obrátím.
Zdeněk F.

Neplatnost výpovědi z pracovního poměru
Na JUDr. Radima Vypušťáka jsem se obrátila, když mi nadnárodní společnost dala po 22 letech výpověď z pracovního poměru, se kterou jsem nesouhlasila. Vysvětlil mi vše, co jsem potřebovala vědět, mé kauze se osobně věnoval a průběžně mě informoval o všem důležitém. Advokát vůči mně vystupoval profesionálně a s pochopením, dokázal mi popsat i rizika a náklady soudního sporu, abych se mohla rozhodnout, jak dál postupovat. Podali jsme žalobu o neplatnost výpovědi a v soudním řízení nakonec můj bývalý zaměstnavatel souhlasil i s tím, že mi zaplatí nemalou finanční náhradu. Jsem ráda, že mi s mým případem pomohl právě on, s jeho prací jsem byla opravdu moc spokojená a mohu ho jen doporučit i ostatním.
Hana H.

Občanské a obchodní právo
JUDr. Radim Vypušťák mě i mou firmu zastupoval v řadě sporů v obchodním i občanském právu. S jeho komunikací i službami jsem byl spokojen a mohu jeho služby doporučit.
Miroslav D.

Náhrada škody na nemovitosti
Pana advokáta JUDr. Radima Vypušťáka jsem požádala o právní zastoupení ve sporu o náhradu škody, kde jsem byla v roli poškozené. Kontakt na něj jsem dostala od dobrých známých, kteří vysoce hodnotili jeho profesionalitu, odborné zkušenosti i lidský přístup. Jako klientka jsem se přesvědčila o jeho dalších vynikajících vlastnostech – schopnosti nejen průběžně pravdivě a srozumitelně vysvětlovat rizika, ale zároveň navrhovat i další reálné možnosti právního postupu, informovat klienta o všem důležitém, vystupovat profesionálně i vůči protistraně, nic neuspěchat, ale zároveň vyřešit spor ke spokojenosti klienta v co nejkratší době. Výsledek předčil má očekávání a je to jen jeho velká zásluha jako profesionála i jako člověka na svém místě. Jeho profesní záběr je opravdu široký a neváhá si jej rozšiřovat prostudováním výsledků soudních rozhodnutí v obdobných sporech, takže konkrétní spor vede vždy uvážlivě s důrazem na maximální možný prospěch klienta. Pokud se dostanete do situace, v níž potřebujete právní pomoc, u pana advokáta JUDr. Radima Vypušťáka máte jistotu, že jste v těch nejlepších právnických rukách.  
Libuše Š.
Návrat na obsah