Advokát Kladno - obchodní právo - Advokáti Kladno. Corradiniová & Vypušťák. Právní služby.

Přejít na obsah

Obchodní právo

Právní pomoc korporátním klientům a klientům z řad živnostníků při jejich podnikatelské činnosti je hlavním profesním zaměřením advokátní praxe JUDr. Radima Vypušťáka, advokáta.

Svým klientům poskytuje právní služby týkající se
  • smluv uzavíraných při výkonu podnikatelské činnosti (viz odkaz Obchodní smlouvy),
  • obchodních podmínek,
  • nastavení odběratelsko-dodavatelských vztahů,
  • ošetření vztahů mezi podnikatelem a spotřebitelem,
  • poradenství při vztazích podnikatele s ČOI či jinými kontrolními orgány,
  • zpracování dokumentace ve vztahu k GDPR,
  • zajištění pohledávek vzniklých při výkonu podnikatelské činnosti,
  • poradenství ve vztazích podnikatele k jeho zaměstnancům či jiným spolupracujícím osobám,
  • vymáhání pohledávek v soudním, exekučním i insolvenčním řízení.

Uvedené právní služby advokát poskytuje jak jednorázově, tak - především - formou dlouhodobější spolupráce s podnikatelem. Tímto způsobem lze mnohem důkladněji poznat jak způsob fungování klienta v podnikatelském prostředí, tak identifikovat opatření, které je třeba z právního hlediska upravit nově či jinak.
Návrat na obsah