Advokát Kladno - sepis a kontrola smluv - Advokáti Kladno. Corradiniová & Vypušťák. Právní služby.

Přejít na obsah

Sepis a kontrola smluv

Potřebujete sepsat či zkontrolovat smlouvu? Žádný problém.

S právními otázkami a problémy, které se vyskytují v různých typech smluv, máme léty prověřené zkušenosti, stejně jako s přípravou a vyhodnocováním smluvních dokumentů v různých oblastech práva (s kupními smlouvami, darovacími smlouvami, smlouvami o zápůjčce, nájemními smlouvami pro byty i nebytové prostory, smlouvami o dílo, zprostředkovatelskými či rezervačními smlouvami, vypořádáním majetku a mnoha dalšími soukromoprávními smlouvami).

Poradit vám umíme i s případě jednostranných právních jednání, jako jsou např. reklamace zboží, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy, různé typy výzev apod.

Naším cílem je zajistit, aby smlouvy byly pro naše klienty co nejvýhodnější a zároveň bez rizik. Naše dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti nám umožňují přesně posoudit rizika, která v souvislosti se smlouvami mohou vzniknout.

Postup naší práce je jednoduchý a účinný.

Klient nám přinese či zašle návrh smlouvy, kterou chce uzavřít, a my ji pečlivě prostudujeme. Vyhodnotíme rizika, která by mohla pro klienta vzniknout podpisem předložené smouvy, a najdeme způsoby, jak je minimalizovat nebo úplně odstranit. Pokud je nutné smlouvu upravit, navrhneme adekvátní změny a konzultujeme je s klientem.

Důkladně posuzujeme rizika, která mohou být spojena se smlouvami, jež naši klienti uzavírají. Tato rizika mohou být právní, např. neplatnost či nevymahatelnost smluvních podmínek či neurčité vymezení povinností smluvních stran, nebo finanční (např. hrozba finanční ztráty v důsledku nedodržení smlouvy).

Důležitou součástí naší práce je také zjištění úmyslu klienta a to, zda smlouva odpovídá jeho cílům a potřebám. Při posuzování smluv se snažíme porozumět tomu, co klient od smlouvy očekává a co smlouvou sleduje. Pokud zjistíme, že smlouva nevyhovuje úmyslu klienta, navrhujeme mu vhodná opatření a případně upravujeme smlouvu tak, aby jeho potřebám a cílům odpovídala.

Pokud potřebujete pomoci se smlouvou, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme a zajistíme, aby vaše smlouvy vyhovovaly vašim potřebám a cílům.

Chcete vědět více o konkrétních smlouvách?

Kupní smlouvy
k nemovitostem

Darovací smlouvy
k nemovitostem

Obchodní smlouvy
v podnikatelské praxi

Zajímáte-li se o naše právní služby týkající se kupních smluv k nemovitostech, přejděte na odkazu Kupní smlouvy k nemovitostem.

Zajímáte-li se o naše právní služby týkající se darovacích smluv k nemovitostem, přejděte na odkaz Darovací smlouvy k nemovitostem.

Zajímáte-li se o naše právní služby týkající se obchodních smluv v podnikatelské praxi, přejděte na odkaz Obchodní smlouvy.

Smlouvy
rodinného práva

Smlouvy
o advokátní úschově

Kontrola smluv
s realitní kanceláří

Zajímáte-li se o naše právní služby týkající se smluv v oboru rodinného práva, přejděte na odkaz Rodinné právo.
Zajímáte-li se o naše právní služby týkající se smluv o advokátní úschově, přejděte na odkaz Smlouvy o advokátní úschově.
Zajímáte-li se o naše právní služby týkající se kontroly smluv s RK, přejděte na odkaz Kontrola smluv s RK.
Návrat na obsah